Nead Spideoige – Naíonáin Bheaga Róisín

Táimid ag foghlaim faoi nead éin. Thug Annabelle nead spideoige isteach ar scoil chugainn. D’fhoghlaimíomar faoin spideog. Tá broinn dearg ag an spideog agus tá sí beag. Tá sí clúdaithe le cleití. Is maith léi feithid, péist agus caora. Ní maith léi milseáin! Bíonn uibheacha gorma bheaga ag an spideog. Bíonn an spideog ar gor go dtí go bhfuil na gcearcaigh réidh. Scaoilteann an bhlaosc agus tagann cearcaigh óga ar an saol. Rinnemar imscrúdú ar an nead. Fuaireamar amach go bhfuil sé cuartha agus éadrom. Chonaiceamar gur úsáid an spideog cipíní bheaga, féar, tuí agus duilleoga ar thaobh amuigh an nead. D’úsáid sí gruaig bog agus cleití ar an taobh istigh, chun na huibheacha a choimeád te agus sábháilte. Tá’s againn nach ceart duit cuir isteach ar nead riamh, ar eagla nach dtiocfadh na tuismitheoirí ar ais.

 

Ansin chuamar chun féachaint ar an mbosca neadaireachta sa gháirdín. Tá nead ag an Meantán Gorm ann. Chomhraíomar na huibheacha, agus tá 6 cinn ann! Ansin tháinig an Meantán Gorm ar ais agus chonaiceamar í ar gor. Bhí orainn a bheith an-chiúin. Tá súil againn go bhfeicimid na gcearcaigh go luath!

 

Lus na Gréine – Naíonáin Bheaga Róisín

Táimid ag foghlaim faoi Lus na Gréine anseo i Naíonáin Bheaga Múinteoir Róisín.

20170516-132917.jpg

Chuireamar síolta Lus na Gréine. Tá cré, uisce agus an ghrian ag teastáil as na síolta chun fás. Tá gas fada glas ag Lus na Gréine, tá lár an bhláth donn agus tá na peiteal buí.

20170516-132936.jpg

D’fhéachamar ar obair Vincent Van Gogh. Phéinteáil sé pictiúir álainn de Lus na Gréine. Thug sé ionspioráid dúinn. Rinneamar féin pictiúir de Lus na Gréine.

20170516-134928.jpg         20170516-134940.jpg

20170516-135003.jpg         20170516-135025.jpg

20170516-135143.jpg

20170516-135215.jpg

20170516-135203.jpg

Lá Rothaíóchta Rang a 5

Tá Rang a 5 ag súil go mór leis an Lá Rothaíóchta atá á eagrú ag an gCoiste Glas dóibh le John ar an 12ú de mhí an Mheithimh i nGaelscoil Chill Dara. Beidh rothar agus clogad rothaíochta ag teastáil uathu!

Cad is ceart a dhéanamh nuair atá tú ag rothaíocht!

 1. Caith do chlogad rothaíochta i gCÓNAÍ.
 2. Lean na comharthaí tráchta agus ar na soilse tráchta GO LÉIR-ar nós gach éinne eile a úsáideann an bóthar.
 3. Bí Slán, Bí Sofheicthe-caith crios frithchaiteach agus criosanna muinchille frithchaiteacha, go háirithe nuair a bhíonn tú ag rothaíocht sa chlapsholas nó sa dorchadas.
 4. Bí cinnte go bhfuil do rothar ag obair i gceart.
 5. Bí cinnte go bhfuil soilse cearta agus frithchaiteoirí cearta ar do rothar agat.
 6. Bíodh eolas agat ar na comharthaí láimhe cearta agus bain úsáid astu.
 7. Téigh duine i ndiaidh duine i gcónaí agus tú ag dul amach thar dhuine nó thar rud ar bith.
 8. Coinnigh tamall maith siar má bhíonn tú ag rothaíocht laistiar de mhórtarfheithicil i dtrácht mhall.
 9. Bí cúramach nuair a bhíonn na bóithre fliuch nó faoi oighear nó nuair a bhíonn gaoth láidir ag séideadh.
 10. Bain úsáid as do chloigín mar ghléas rabhaidh amháin.
 11. Bain úsáid as slite rothair nuair atá siad ann.

Siúlóid Uisce 2017

Déardaoin an 8ú de Mhí an Mheithimh beidh ranganna ó Ghaelscoil Chill Dara ag dul ar siúlóid ar an gCurrach agus ag smaoineamh faoi na páistí i dtíortha eile nach bhfuil in ann uisce glan a fháil sa doirteal sa bhaile cosúil linne ach go mbíonn orthu siúlóid 6km a dhéanamh gach lá um uisce glan a fháil. De ghnáth is iad na páistí agus na mná a shiúlann agus iompraíónn siad suas go 20 lítear leo.

Siúlfaimid agus baileoimid uisce le tabhairt do charthnacht áitiúl a thugann tacaíocht agus cúnamh do dhaione bhochta in ár gceantar féin.

Uisce Glan, uisce glé, ná fág í agh sileadh i rith an lae!

A thuilleadh eolasi anseo!

Cruinniú den Choiste Glas 31.06.2017

Cé a bhí i láthair?

Bhíómar ag obair sa ghairdín, ag cur plandaí. Chabharaigh Daidí Brian, Mamaí Josephine  agus Olibhia bheag go mór linn. Bhí cré, plandaí, potaí agus uisce de dhíth orainn agus an ghrian dár ndóigh, ionas go bhfásfadh siad! Ní dhéanfaimid dearmad uisce a thabhairt dóibh!

Chuireamar síólta i ngairdín na scoile frieisin, puimcíní, tá súil againn go bhfásann siad!

Cruinniú den Choiste Glas 24.05.2017

I láthair

Eoin Ó C r5

Sarah r5

Órlaith r5

Daniel r5

Jack Ó N r6

Ross r4

Amy r4

Ben r2

Clódagh r2

Múinteoir Niamh

 1. Cad atá ar siúl?
  1. Athchúrsáil – bruscar ag dul abhaile le na páistí i MF – boscaí beaga sna seomraí ranga.
  2. Sa ghairdín – luibheanna buíochas le Mamaí Jen
  3. Éanbhreathnú – An Meantán Gorm ag fás aníos
  4. Taisteal – lá rothaíóchta buíóchas le Ally – An Taisce
  5.  Plandaí a chur – buíochas le Comhairle na dTuistí
  6. Uisce – Siúlóid Uisce ar an gCurrach
  7. Athchúrsáil – Clutacha Scoile a athachúrsáil ag deireadh na bliana le Comhairle na dTuistí
  8. Saoránacht Dhomhanda – Airgead a bháiliú do pháistí san Ind – Crannchur nó Siúlóid

Siúlóid Mhór ar an gCurrach

Táimid ag súil go mór le siúlóid a dhéanamh go dtí an reilig ar an gCurrach agus ar ais go dtí an scoil (3km) in onóir na bpáistí san Afraic a shiúlann ar an meán 6km gach lá um uisce úr, glan, sabháilte a fháil don chlann.  Tá an t-ádh dearg linn nach bhfuil orainne siúlóid mhór a dhéanamh gach lá um uisce a fháil.

An Gairdín

Is aoibheann leis an gCoiste Glas a bheith ag obair sa gháirdín, ba mhaith linn buíóchas ó chroí a ghabháil le Mamaí Sarah r5M, Mamaí Caoimhe R4E agus Mamí Caoimhe R3 C agus Mamaí Jack R6 C a bhíonn ag cabhrú linn go minic! Táimid ag súil go mór le plandaí a dhíol ag an Lá Spraoi sa Pháirc ar an 11 de Mhí an Mheitheamh!

Beimid ag cur na plandaí an tseachtain seo chugainn!